جهت دریافت نماد اعتبارالکترونیکی دوستاره، در صورتی که کلیه شرایط دریافت نماد تک ستاره را داشته باشید، فقط کافیست که فروشگاه گواهی امنیت SSL را تهیه کرده و در سایت خود نصب کرده باشد. یعنی وقتی که به سایت وارد می شوید https را نشان دهد. در کنترل پنل کاربران سایت نماد اعتبارالکترونیکی امکان درخواست نماد دوستاره وجود داردجهت آشنایی با پروتکل https و کدگذاری ssl به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.