• خلاقیت فقط به حوزه ی کسب و کار مربوط نیست خلاقیت نوعی از اندیشه و زندگی است اینکه با خود بیندیشم کدام محدودیتها و چارچوبهای امروزم را خودم ساخته ام و در دنیای واقعی وجود ندارند یا کوچک‌ترند؟ سپس آن محدودیتها را بشکنم و ببینم چه روی می دهد.    راسل ایکاف

  • وب سایت ابزاری است برای بازاریابی. نه فقط متنی  روی کارت ویزیت شما.
  • فروشگاه های موفق ، بجای تمرکز بر فروختن محصول، به دنبال ایجاد یک تجربه خوشایند به مشتریان خود هستند.
سخنان اندیشمندان